Quảng cáo & truyền thông Marketing

09:08 | 12/08/2021

Bằng phương thức quảng cáo và truyền thông, chúng tôi ngày càng được biết đến và trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi được khách hàng ưa chuộng. Với tư cách là một người nhận nhượng quyền, bạn thừa hưởng được tất cả những thành tựu của những chiến dịch quảng cáo tuyệt vời và những chiến lược Marketing độc đáo

Điều khoản chung của nhượng quyền

09:08 | 12/08/2021

Hình thức kinh doanh nhượng quyền: loại nhượng quyền này bao gồm không chỉ một sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu, mà còn là phương thức hoàn chỉnh đề tự điều hành kinh doanh, ví dụ như kế hoạch marketing và hướng dẫn vận hành.

Nhượng quyền là gì và tại sao nên nhượng quyền?

09:08 | 12/08/2021

Nhượng quyền là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền sẽ trao quyền và hỗ trợ bên nhận nhượng quyền để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo nhãn hiệu, hệ thống hay là phương thức được xác định bởi bên nhượng quyền trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định.

Thong ke