Rau Tím 01
Số 77 Cát Bi - Hải Phòng
Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

CONTACT

HOLINE:0942222889

HOURS

05.45 - 21.00

Cửa hàng Rau Tím 02
46 Phủ Thượng Đoạn
Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

CONTACT

HOLINE:0962.770.440

HOURS

Rau tím 3
ngã tư sở
Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

CONTACT

HOLINE:0969.664.020

HOURS

Cửa hàng rau tím 4
Bắc từ liêm
Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội

CONTACT

HOLINE:0936.694.428

HOURS

Thong ke